Nyheter

 

10.06.20Generalforsamling 2020
03.04.20Aksjonærrapport 2020
02.03.20Aksjonærrapport Q4 2019
05.11.19Informasjon fra Styret.
20.10.19Aksjonærrapport Q3 2019
18.06.19Protokoll GF 2019
26.05.19Ligningsverdi 2018
11.02.19Aksjonærrapport 4. kvartal 2018
21.08.18Aksjer til salgs
10.08.18Salg av aksjer i EELD AS
05.07.18Kjøp og Salg av aksjer og obligasjoner i EELD AS
28.06.18Protokoll generalforsamling 2018
13.06.18Generalforsamling 2018
16.07.17Protokoll GF 2017
30.05.17Generalforsamling i EELD AS 2017
09.05.17Salg / kjøp av aksjer i EELD
09.05.17Ligningsverdi 2016
27.03.17Adresseopplysninger
24.05.16Ligningsverdier 2015
05.02.15Prospekt EELD
14.11.14Nye leietakere på Lumini
23.05.14Nye leietakere på Lumini
02.04.14Grand Opening av Lumini 27. mars 2014
30.01.14Lumini Fit-out H&M, C&A & New Yorker
16.01.14Lumini Fit-Out Vinter
01.11.13Lumini: Nye kontrakter
04.04.13Kupinec: Omregulering godkjent


Ny reguleringsplan for Klinca Sela Kommune er vedtatt i kommunestyret. EELDs Kupinec-prosjekt (tomt ca. 2,4 millioner m2) er således omregulert fra jordbruksland til kommersielt landområde. Prosjektplanene som er godkjent gir følgende utviklingspotensiale:
Næring: ca. 720.000m2
Bolig: ca. 630.000m2
Omregulering inkluderer i tillegg godkjennelse av ny trase for infrastruktur gjennom vår tomt, i retning Pisarovina (hovedvei inkl adkomstveier til respektive soner, vann, avløp, elektrisitet).