Nyheter

 

18.09.17Aksjonærrapport 2. kvartal 2017
16.07.17Protokoll GF 2017 samt statusrapport Q2 2017
07.07.17Kjøp av aksjer
07.06.17Innkalling generalforsamling i EELD 2017 med vedlegg
30.05.17Generalforsamling i EELD AS 2017
09.05.17Salg / kjøp av aksjer i EELD
09.05.17Ligningsverdi 2016
03.05.17Besøkstall Lumini april 2017
27.03.17Adresseopplysninger
09.03.17Aksjonærinformasjon februar 2017
17.01.17Aksjonærinformasjon 4. kvartal 2016
28.09.16Aksjonærinformasjon 3. kvartal 2016
11.08.16Protokoll GF 2016
24.05.16Ligningsverdier 2015
09.09.15Oppdatering fra Kroatia

Oppdatering fra Kroatia


RAPPORT EELD AUGUST 2015

 

 

Nytt styre er kommet på plass, har konstituert seg og valgt Tore Andersen Gott til styreleder.

Rolf A. Selseng har fått arbeidsavtale som adm. dir. med godtgjørelse på kr. 50.000,- pr. mnd. som skal dekke lønn, kostnader til telefon, internett og normal kontordrift. Kun kostnader til reiser og representasjonsutgifter dekkes utenom. Avtalen gjelder fra 1/7 2015. og er uavhengig av vervet som styremedlem.

 

 

LUMINI:

Lumini har ikke den økning i besøkstall som ønsket og budsjettert. Vi vil derfor ende under budsjetterte tall. Prognose for årsresultat vil bli fremlagt for styret i slutten av august 2015.

 

Reklamasjoner vedrørende entreprise fra ZTB vil starte opp iløpet av neste uke og regnes ferdigstilt innen utgangen av august. Kostnader dekkes over bankgaranti og kontrakt på arbeidene ligger innenfor ramme på garanti. Vi får ny garanti fra utførende firma.

 

Rundkjøring er godkjent av veikontoret og vi holder på å innhente tilbud sammen med Calzedonia, samt at vi innhenter igangsettingstillatelse. Regner med ferdigstilling i løpet av høsten, noe som vil forbedre tilkomsten til senteret betraktelig. Som alt offentlig går dette seint, men vi håper å holde fremdrift i.h.t plan.

 

Etter lange disputter med NewYorker har vi endelig kommet til enighet med dem om ramme på fit-out kostnader. I juli mottok vi ca. 600.000 Kunas i retur for forskuttert beløp, så noen positive opplevelser har vi.

 

Muller er nå gitt tilbud om de arealer som vi var i forhandling med Zara om, med en innredningskostnad på 200 Euro/m2, totalt 450.000 Euro. Vi avventer tilbakemelding fra Muller og følger dette opp tett.

 

Twister (som skal drive med barneparkering/lekeområde), vil starte med ombygging over ferien og regner med å åpne før julehandel. Dette er en av de høyest prioriterte tiltakene kundene har etterlyst. Spent på hva det vil gi av mer besøk. Budsjettert leieinntekt de første 6 månedene er 5 Euro/m2,og forventes økt til 16 Euro/m2 etter 1 års drift.

 

Under forutsetning av at Muller kommer på plass vil det kunvære ledig 400 m2 i fremkant av lekeareal, mellom Bowling og Victus.

 

Mango er enig om avtale og vil gjøre ombygging med oppstart til våren 2016. (de rekker ikke høstkolleksjon sept.) Dette blir i lokaler som Next besitter i dag og driver svært dårlig.

 

Vi har også forhandlinger om en utvidet «food-court»,deriblant gitt tilbud til KFC (Kentucky Fried Chicken). Får vi dem inn, vil det bli et pluss. Jobber fortsatt også med Burger King.

 

Har også gitt tilbud til Calzedonia på to lokaler Algoritm (bøker går dårlig) og Lotto vil bli flyttet. Calzedonia selger dameundertøy,noe vi mangler. Største hindring er at de har outlet utsalg rett over gaten ved fabrikken. Dette selger i hovedsak utgåtte modeller og de ser på hvilke tiltaksom må til. Uansett spennende fornying.

 

Vi må fortsatt regne med 4-5 utskiftninger på butikker som går dårlig, i løpet av neste år. Dette er normal oppstart i alle sentre.

 

VICTUS:

Victus nye satellitt Viki i Varazdin gir ennå ikke de resultatene som vi har lagt opp til.  Omsetning per kunde er vesentlig ned fra ifjor. Vi har kjørt en aktiv markedsføring, og vil ikke starte opp nye satellitter før vi ser en bedring på omsetning i den første butikken.

 

Victus startet året med stor gjeld etter et underskudd på 4 mill. Kunas i 2014. Vi tilførte knapt 1 mill. i januar, som gjør at driften går rundt, men ikke godt nok. For å sikre leveranser fra de største leverandørene regner jeg med at vi må tilføre noe mer kapital. Budsjettert resultat for 2015 var minus 1 mill Kunas, men prognosen for årsresultat viser minus 2 mill. Så pengetilskudd må til uansett, og jeg tror pengene gjør større nytte nå enn til nyttår.

 

Vi er i dialog med en større aktør på eventuelt salg av Victus. En endelig avtale med kjøper vil ta tid, og strategien nå er å effektivisere og forbedre Victus så langt mulig med de ressurser vi har.  Vi vil kjøre med minimalt tilskudd hvis vi ser mulighet for salg tidlig i 2016. Realistisk er antagelse om salg i 2017, og imellomtiden bør vi styrke driften.

 

 

KUPINEC:

Har satt opp en betalingsplan for gjeld til Stimar som vilgi siste betaling i løpet av oktober 2015. Vi jobber sammen med dem (uten honorering) og kommunen for å planlegge infrastruktur inn i området vårt. Vi forskutterer noe midler til markedsundersøkelser ( 150-200.000 Kunas) og søker ettersamarbeidspartnere for en eventuell boligutbygging. Det er nesten ikke bygget nye boliger i Zagreb de siste 5 årene. Mye skyldes at normal vekst i befolkningen har uteblitt grunnet at ungdom reiser ut av landet for å finne arbeid. Får viny vekst (forsiktig i 2016 og videre i 2017) vil behov for boliger vokse betydelig. Med avstand på 20 km (15 min) fra sentrum burde tomteområdet være egnet for småhus/blokker.

 

Vi har god hjelp av Stimar i forhandlinger med kommunen utenat det påløper utvidet honorar. Basert på avtale om betaling, vil Stimar slette pant i eiendommen, og denne prosessen er påbegynt.

 

Fylket vedtok i april utvidelse av vei inn i området, og denne er vi med og forskutterer markedsundersøkelser på. Vi har satt opp ett ønske om leveranse av 3 MW strøm i forbindelse med oppgradering av strømforsyning,hvilket vil være positivt for området.

 

Jeg har startet med å lage en skisse på hvordan vi kan utvikle feltet videre. Salg av hele tomten under ett ser jeg som lite realistisk. Så her har vi en vei å gå.

 

SAVSKA:

Klargjøring av eierrettighetene er godt i gang. Vi må gjøre et arbeid med å kartlegge de gamle bygningene på tomten, da bruksrettigheter er knyttet direkte til leilighet som vi er nødt til å ha tegning over. Ett omfattende, men helt nødvendig tiltak som må gjøres for å få tomten klarert.

 

Fremdeles er vi i i.h.t planen om en klargjøring til sommeren 2016.

 

BENKOVAC:

Jeg var på besøk på tomten i juni og hadde møte med kommunen 18 juni. Vi frigav rett for fremføring av elektrisitet og vann/avløp overtomten vår, slik at infrastruktur kunne ferdigstilles. I området er det totalt25 tomter som var tilrettelagt i 2008. Av disse er det bygget på 4 tomter hvorav 2 fortsatt er i drift. Rados (som vi har saken mot om Zupanje) eier endel tomter i samme området, og vi er i prosess for å sikre pant i disse forsiste del av oppgjør på 3 mill. Kunas i forlikssaken. Han har gitt oss tilgang til pant på totalt 82.000 m2, mens vi ønsker sikkerhet på 130.000 m2. «(sikkert tomt som vi allerede har betalt. De kjøpte område B m2 for A Euro, og solgte B/2 m2 for 2A Euro. God butikk for mellommann, dårlig for kjøper).»

 

Jeg ble lovet en skisse over hvilke behov kommunen har registrert i området, Tomten var jo kjøpt i en plan inklusive et omfattendelogistikk prosjekttiltak, som omfattet Benkovac, Kupinec og Zupanje. Alt stoppet opp i 2009, og derav også stans i kjøp av Zupanje tomt. I ettertid er det ikke gjort noe utredninger over hvilke muligheter vi har. Så dette er en oppgave som ligger på oss de neste 2 årene.

 

 

PRIJEDOR:

Har inngått avtale med redusert kost på advokat og regnskapsfører, og satt ut følere for potensielt salg. Har ikke mye forhåpninger om utvikling i området, som både økonomisk og politisk virker ustabilt.

 

Vi har også en rettsprosess gående mot en av de tidligere ansatte for utroskap i forbindelse med kjøp av tomten. Prosessen har pågått i 3-4 år med minimal fremdrift. Kostnad for oss er liten, og via en annen advokatsøker vi om mulighet for en avtale. Ser liten verdi i tomten i forhold til takst.

 

ZUPANJE:

Vi har kommet frem til et forlik med Rados, som også omfatter forlik med Mohorovic/Hraste. Forliket er på totalt 10 mill. Kunas, med betaling 7,3 mill. innen 1/10.2015 (utsatt en måned), og resten innen 1/9 2016,med rente 4% fra 1/10.2015. Sikkerhet for siste betaling vil bli sikret med pant i tomter i Benkovac. Advokatene arbeider med å enes om den tekniske løsningen på avtalen. Med dem inne i bildet kan fort en enkel sak bli omfattende.

 

 

GENERELT:

Organisasjonen er nå etablert og begynner å fungere slik vihar ønsket. Ting går ikke så raskt som ønsket, men vi ser hele tiden småforbedringer, og nye avtaler komme på plass, enten ved hel utskifting eller vedjustering av eksisterende avtaler.

 

Det vi håpet på i fjor høst skulle være på plass i løpet av høsten 2015, vil vi nå budsjettere med å få inn våren 2016. Selv om forventet inntjening ligger etter budsjettert inntjening, så mener jeg det ikke er riktig å betale dyrt for å få inn nye leietagere. Vi må vurdere merverdi av alle våre investeringer, og heller ligger etter på omsetning. Dette er saker som styretvil diskutere

 

Også på markedsføring gjør vi vurdering på kost/nytte for våre tiltak. Spesielt «events», som koster en del og bringer inn mye folk har vi vært forsiktig, siden økning i omsetning ikke står i samsvar med kostnad i et kortsiktig perspektiv.

 

Vi lever ennå i skyggen av antagelsen om at vi ikke vil overleve, og vi må i første omgang motbevise dette ved å være en trygg betaler for de varer og tjenester vi kjøper.

 

 

Bergen 14.08.2015

 

Rolf A. Selseng

Adm. dir.

 

 

 

Send mail to friend Add to favoirate Print
   
05.02.15Prospekt EELD
14.11.14Nye leietakere på Lumini
23.05.14Nye leietakere på Lumini
02.04.14Grand Opening av Lumini 27. mars 2014
30.01.14Lumini Fit-out H&M, C&A & New Yorker
16.01.14Lumini Fit-Out Vinter
01.11.13Lumini: Nye kontrakter
04.04.13Kupinec: Omregulering godkjent
01.08.12EELD har flyttet
23.12.11Video av Lumini fasade
23.11.11Lumini i media ifbm med at Cinestar åpner dørene