NYHETERInformasjon fra Styret.

Til aksjonærene i EELD ASStyret sendte ut informasjon for noen uker siden om status på Lumini/eiendommene og en vellykket refinansiering.

Flere aksjonærer har imidlertid etterlyst informasjon fra styret angående rettssaken mellom en aksjonærgruppe og tidligere styre og administrasjon.
Dommen er ikke rettskraftig ennå da ankefristen ikke er utløpt. Styret har hentet inn juridisk vurdering om hva som er riktig å gjøre i en slik situasjon.
Basert på dette har styret besluttet å sende ut informasjon om saken så fort vi vet om den blir anket, eller ikke.

Dette vet vi i begynnelsen av uke 46. Styret kan ikke kommentere en sak som ikke er avsluttet i rettssystemet og vi håper på forståelse for dette.


Mvh.
Styret i EELD AS

< Previous4 av 36Next >
Nyheter
Generalforsamling 2020
Generalforsamling 2020Read MoreRead More...
Aksjonærrapport 2020
Aksjonærrapport 2020Read MoreRead More...
Salg av aksjer i EELD AS
Salg av aksjer i EELD ASRead MoreRead More...
Prospekt 5.2.15
Prospekt EELDRead MoreRead More...

Send mail to friend Add to favorite Print
Design by: SMART solutions Developed by:Assist2net
EELD S�k