Emerging Europe Land Development AS (EELD) er et norsk eiendomsselskap eid av cirka 730 norske private og institusjonelle investorer. Selskapet er en ledende eiendomsutvikler i Sørøst-Europa. I dag består porteføljen av 5 prosjekter med cirka 2,8 millioner kvadratmeter tomt under utvikling. Fire av prosjektene er beliggende i Kroatia mens ett er beliggende i Bosnia-Hercegovina. Ett av prosjektene, kjøpesenteret Lumini, er nå utviklet og Grand Opening for senteret ble gjennomført den 27. mars 2014 (se www.lumini.hr).


Selskapet har i dag en egen organisasjon bestående av erfarne medarbeidere som har helhetlig ansvar for forvaltning, utvikling og prosjektledelse av selskapets aktiva. Ledelsen og administrasjonen til selskapet sitter i Oslo, mens den operative delen av organisasjonen har kontorer i Zagreb og Varazdin (Lumini).


Emerging Europe Land Development AS

Tyveholmen Kontorfellesskap
Tjuvholmen allé 19
0252 OSLOOrganisasjonsnummer 992 394 781

Aksjonærrapport 4. kvartal 2018
Aksjonærrapport 4. kvartal 2018Read More...
Generalforsamling 2018
Generalforsamling 2018Read More...
Nyheter
Generalforsamling 2022
Generalforsamling 2022Read MoreRead More...
Generalforsamling 2020
Generalforsamling 2020Read MoreRead More...
Aksjonærrapport 2020
Aksjonærrapport 2020Read MoreRead More...
Salg av aksjer i EELD AS
Salg av aksjer i EELD ASRead MoreRead More...
Prospekt 5.2.15
Prospekt EELDRead MoreRead More...
Send mail to friend Add to favorite Print
Design by: SMART solutions Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå
EELD S�k