INVESTORTJENESTERGENERALFORSAMLING

Generalforsamlinger

Innkalling og øvrigedokumenter til Generalforsamlingen sendes ut til aksjonærene elektronisk påe-post og gjøres tilgjengelig via link til selskapets internettsider. Dette eri henhold til Selskapets vedtekter.

Dersom dokumenter ønskesettersendt, vennligst ta kontakt med Selskapet via post@eeld.no.

Aksjonærrapport 4. kvartal 2018
Aksjonærrapport 4. kvartal 2018Read More...
Generalforsamling 2018
Generalforsamling 2018Read More...
Nyheter
Generalforsamling 2022
Generalforsamling 2022Read MoreRead More...
Generalforsamling 2020
Generalforsamling 2020Read MoreRead More...
Aksjonærrapport 2020
Aksjonærrapport 2020Read MoreRead More...
Salg av aksjer i EELD AS
Salg av aksjer i EELD ASRead MoreRead More...
Prospekt 5.2.15
Prospekt EELDRead MoreRead More...
Send mail to friend Add to favorite Print
Design by: SMART solutions Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå
EELD S�k